Sunday, November 05, 2006

சிந்தனைத் துளிகள்...

அன்புடையீர்,

வணக்கம். இப் பக்கங்களில் முன்னர் GNU/ Linux குறித்த எமது பங்களிப்புகளைக் பார்த்திருக்கலாம். இப்போது அதற்கு உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் துணை இருப்பதால் எமது வாழ்வியல் சிந்தனைகளை இப்பக்கங்களில் காணலாம்.